Automaatiot

Automaatiosääntö on kaavio toiminnoista, jotka haluat suorittaa, kun tietty tapahtuma tapahtuu.

Se voi olla hyvin yksinkertainen työnkulku, kuten seuraavassa esimerkissä, joka käynnistyy kun sivuston kävijä tilaa uutiskirjeen ja lisää henkilön sitten myyntimahdollisuuksiin ja lähettää sähköpostin tilaajalle:

Löydät esimerkkejä todellisista käyttökelpoisista automatisointisäännöistä täältä.

Automaatiot -sivulla voit analysoida käynnissä olevien automaattien tilastoja, rakentaa uusia ja testata niitä.

Sivun yläosassa seuraavat laskurit antavat yleiskuvan automaatiosääntöjen nykyisestä käytöstä:

 • Suoritukset - kuinka monta automaatiosääntöä on käynnistetty viimeisen 30 päivän aikana. Napsauta laskuria nähdäksesi lisätietoja:

 • Seuraavat tilat ovat mahdollisia: Onnistunut, virhe, lopetettu (jos automaatio keskeytettiin) ja ohitettu (mikä tapahtuu, kun jo käynnissä oleva automaatio käynnistetään uudelleen samalle kohteelle, mutta sen ”Käynnistä vaikka olisi jo käynnissä samalle kohteelle" -asetus ei ole päällä).
 • Käynnissä - kuinka monta automaatiosääntöä on käynnissä tai odottamassa suoritusta. Napsauta laskuria nähdäksesi lisätietoja:

 • Napsauta lopettaaksesi käynnissä olevan automaation.
 • Lähetetyt Sähköpostit - kuinka monta sähköpostia automaatiosäännöt lähettivät viimeisten 30 päivän aikana.
 • Liidit - kuinka monta liidiä automaatiosäännöt tuottivat viimeisten 30 päivän aikana. Napsauta laskuria nähdäksesi lisätietoja:

 

Yhteenveto-kaavio näyttää seuraavat kuvaajat:

 • Suoritukset - kuinka monta automaatiota käynnistettiin kussakin kuussa.
 • Lähetetyt Sähköpostit - kuinka monta sähköpostia automaatiosäännöt lähettivät kussakin kuussa.
 • Liidit - kuinka monta liidiä luotiin kussakin kuussa.

Parhaat automaatiot taulukko näyttää automaatiot joita on suoritettu useimmin.

Viimeiset automaatiot taulukko näyttää viimeisimmät suoritetut automaatiot. Valitse Lisää nähdäksesi lisää automaatioita.

Automaatiosäännöt-sivu

Kaavioiden jälkeen Automaatiosäännöt -sivulla näkyvät kaikki automaatiosäännöt:

Napsauta sääntöä muokataksesi sitä Voit avata lisää komentoja automaatiolle napsauttamalla sen vasemmalla puolella:


 • Voit muokata sääntöä valitsemalla
 • Jos haluat tehdä kopion säännöstä, valitse
 • Jos haluat poistaa säännön, valitse
 • Jos haluat nähdä säännön suoritushistorian, valitse . (Huomaa, että historiaa säilytetään vain kolme kuukautta.)

Historia-sivulla näkyvät kaikki säännöt, jotka ovat käynnissä ja jotka ovat jo suoritettu:

Napsauta henkilön linkkiä avataksesi henkilön yhteenvetonäkymän.

Napsauta lopettaaksesi käynnissä olevan automaation.
Napsauta rivin lopussa olevaa nähdäksesi lokin automaation suorituksesta.

Automaatiosääntöjen luominen

 1. Napsauta luodaksesi uuden säännön.
 2. Valitse automaatiomalli tai valitse "Tyhjä automaatiosääntö", jos haluat aloittaa tyhjästä.
 3. Anna säännölle nimi
 4. Napsauta Luo.
  • Jos olet valinnut "Tyhjä automaatiosääntö", sinua pyydetään ensin määrittämään asetukset ennen säännön luomista.
  • Jos olet valinnut automaation mallipohjan, sääntö luodaan oletusasetuksilla ja näet valitun automaation kaavion:
 5. Huutomerkit näyttävät, mitkä toiminnot ovat nyt virheellisiä ja tarvitsevat lisämäärityksiä. Napsauta jokaista avataksesi aktiviteetin ja korjataksesi sen.

Herättimien lisääminen

Napsauta Lisää uusi herätin vieressä lisätäksesi uuden herättimen. Katso Herättimien luonti -kappaleesta tietoa miten voit luoda herättimiä.
Voit luoda niin monta herätintä kuin tarvitaan. Jos automaatiossa on useita herättimiä niin automaatio käynnistyy mikäli yksikin herätin aktivoituu.

Huomaa, että voit luoda säännön ilman herätintä. Tällöin voit aktivoida sen suoraan muilla tavoilla. (Esim. www-sivun lomakkeesta)

Toimintojen lisääminen

Napsauta herättimen tai toiminnon alapuolella kun haluat lisätä toiminnon automaatioon. Katso Toimintojen luonti -kappaleesta tietoa miten voit luoda toimintoja.

Säännön asetusten määrittäminen

 1. Napsauta Asetukset muuttaaksesi säännön asetuksia.
 2. Vaihda tarvittaessa säännön nimi.
 3. Valita Päällä jos haluat säännön käyttöön. Huomaa, että tyhjää sääntöä ei voi aktivoida ilman toimia. Sinun on ensin lisättävä vähintään yksi toiminto.
 4. Valitse säännöllesi Ensisijainen kohdelaji: Ensisijainen kohdelaji on se kohdelaji, jota käytetään herättimissä (ts. käynnistävät automaatiosäännön). Voit muuttaa sitä vain, jos säännöllä ei vielä ole yhtään herätintä tai toimintoa.

 5. Säännön ID on sen yksilöllinen numero, ja se voi olla tarpeen esimerkiksi, kun sääntö aloitetaan räätälöidystä web-lomakkeesta. ID määritetään säännölle automaattisesti, kun se tallennetaan ensimmäistä kertaa. Et voi muuttaa sitä.
 6. Valitse automaation tyyppi Automaation laji -valikosta. Vine CRM:ssä tämä laittaa automaatiosäännön vastaavaan kansioon Automaatiosäännöt–työkalussa. Seuraavat automaatiolajit ovat käytettävissä nyt:
  • Lomakesäännöt - käytetään säännöille joita käytetään verkkosivujen lomakkeiden kanssa. Esimerkiksi Tilaa uutiskirje tai Ilmoittaudu webinaariin -lomakkeet.
  • Drip-säännöt - käytetään Drip-markkinoinnin säännöille. Esimerkiksi säännöt jotka lähettävät sarjan sähköposteja liidille.
  • Sivujen säännöt - käytetään www-sivuilla käyntien kanssa. Esimerkiksi sääntö, joka käynnistyy, kun henkilö avaa tietyn sivun teidän yrityksen kotisivuilta.
  • Muu - käytetään muun tyyppisten sääntöjen kanssa.
 7. Käytä Yhdelle kohteelle yhtäaikaisesti suoritettavat automaatiot -asetusta määrittääksesi kuinka monta automaatiota haluat suorittaa samanaikaisesti samalle kohteelle:

  Yleensä tämän kuuluu olla Yksi: älä käynnistä uutta, jos on käynnissä, esimerkiksi estämään liidin noston samalle henkilölle uudelleen tai estämään drip-automaation käynnistyminen uudelleen kun henkilö vierailee samalla sivulla. Joissain tapauksissa tarvitset kuitenkin Kaikki käynnistetyt -asetusta. Esimerkiksi, tämä asetus pitää yleensä olla päällä automaatioissa jotka käynnistyvät web-lomakkeista, jolloin käyttäjä odottaa saman toiminnon toistuvan uudestaan, esimerkiksi kun lomake lähetetään useita kertoja.
 8. Voit käyttää Yksi: pysäytä aiemmat automaatiot esimerkiksi lomakkeissa, joissa haluat uudelleen käynnistää automaation sivuston kävijälle.

 9. Valitse OK, kun olet lopettanut automaatiosäännön muokkaamisen.

Automaatioiden testaaminen

Voit testata automaatiota, jos sen ensisijainen kohde on henkilö.

Napsauta TESTAA -painiketta henkilöautomaatiossa ja tarkista, toimivatko kaikki toiminnot oikein. (Testissä on joitain rajoituksia: esimerkiksi odotukset ohitetaan testeissä, kaikki sähköpostit lähetetään nykyiselle käyttäjälle.) Huomaa, että sinun on ensin napsautettava Tallenna-painikettatallentaaksesi kaikki automatiikkasi muutokset ennen niiden testaamista.

Valitse Näytä sisällytetyt kohteet nähdäksesi säännössä käytetyt Vine-kohteet.

Huomaa, että tässä olevaa nimikenttää käytetään tunnistamaan kohde vain tässä automaatiossa, eikä sitä pidä sekoittaa tietokannassa olevan kohteen nimeen.

Esimerkiksi:

 • Sisällytä objekti automaatioon -toiminnossa määrität kohteen nimen automaatiossa
 • Lähetä sähköposti -toiminnolle: "SendEmailEvent" -tekstiä, jota seuraa toiminnon askelnumero automaatiossa, käytetään luodun tapahtuman nimenä automaatiossa.

 • Lisää tapahtuma -toiminnolle käytetään toiminnon nimeä luodun tapahtuman nimenä automaatiossa.

 • Nosta liidi -toiminnolle: "Nosta liidi" käytetään nimenä automaatiossa.

Lisäksi seuraavia automaationimiä käytetään kohteille, jotka lisätään testiajon kolmessa ensimmäisessä vaiheessa:

 1. ”Herätin" -nimi kohteelle, joka käynnistää automaation. (Testiajoissa MA:n aktiivista käyttäjää käytetään yleensä käynnistävänä henkilönä.)

  <VY_PERSON id="412329929" name="trigger"/>

 2. Automaatiokohde, jonka nimi on "TEST_TRIGGER", luodaan aina testiajoihin niiden tunnistamiseksi. Se käyttää samaa "trigger" -kohdetta kuin ensimmäinen askel.

  <VY_PERSON id="412329929" name=”TEST_TRIGGER"/> - .

 3. "trigger_connected" on tapahtuma, joka luodaan yleensä automaatioajoissa, jotka käynnistyvät "Yhteys lisätty"- tai "Rekisteröityi tapahtumaan" -herättimillä. Se luodaan myös testiajoissa ja kytketään laukaisevaan henkilöön, mutta tätä tapahtumaa ei tallenneta tietokantaan testiajon aikana.

  <VY_EVENT id="0" name="trigger_connected"/>

   

Herättimien luonti

Valitse herättimen laji Luo herätin-ikkunasta.

Ikkuna näyttää vain herättimet jotka toimivat valitun ensisijaisen kohdelajin kanssa.

 • Yhteys lisätty -herätin käynnistyy, kun määritetty yhteys lisätään valitulle kohteelle tai mille tahansa kohteelle.
 • Yhteys poistettu -herätin käynnistyy, kun määritetty yhteys poistetaan valitulta kohteelta tai miltä tahansa kohteelta.
 • Tägi lisätty -herätin käynnistyy, kun kohteelle lisätään valittu tägi.
 • Tägi poistettu -herätin käynnistyy, kun kohteelta poistetaan valittu tägi.
 • Liidin vaihe muuttui -herätin aktivoituu, kun liidin vaihe muuttuu herättimessä määritellyksi. Tämä voi tapahtua esimerkiksi Vine Sales -sovelluksessa. Herättimen käynnistymisen jälkeen sekä liidi- että myyntihenkilö ovat käytettävissä automaatiossa.
 • Liidipisteet muuttuivat X pistettä N päivänä -herätin käynnistyy kun henkilö saa tai menettää X pistettä N päivän aikana.
 • Dokumentti ladattu - herätin aktivoituu kun valittu asiakirja ladataan.
 • Täytti Web-lomakkeen -herätin käynnistyy, kun sivuston kävijä täyttää ja lähettää valitun lomakkeen.
 • Täytti kyselylomakkeen -herätin käynnistyy, kun joku täyttää valitun kyselylomakkeen.
 • Kohde lisätty - käynnistyy kun tietyn tyyppinen kohde luodaan tietokantaan.

 • Kentän arvo muuttui yli - herätin aktivoituu kun valitun kentän arvo menee yli (tai tulee yhtä suureksi) kuin annettu arvo.

 • Kohteen arvo muuttui alle - herätin aktivoituu kun valitun kentän arvo menee alle (tai samaksi) kuin annettu arvo.

 • Parametriarvo muuttui - käynnistyy kun valitun parametrin arvo muuttuu asetettuun arvoon.

 • Ilmoittautui tapahtumaan -herätin käynnistyy, kun joku ilmoittautuu valittuun tapahtumaan.

 • Kävi web-sivulla - herätin aktivoituu kun tunnistettu henkilö käy valitulla web-sivulla.
 • Klikattu sähköpostilinkkiä - käynnistyy kun sähköpostin vastaanottaja napsauttaa tiettyä linkkiä sähköpostissa.
 • Teki tilauksen - herätin aktivoituu, kun joku tilaa uutiskirjeen Vine Asiakas-webissä tai Web-lomakkeella. (Se ei kuitenkaan käynnisty kun henkilö on käsin lisätty tilaajakokoelmaan Vinen tietokannassa)

 • Perunut tilauksen - herätin aktivoituu, kun joku lopettaa uutiskirjeen tilauksen Vine Asiakas-webissä.

Yhteys lisätty

 1. Valitse yhteystyyppi.

 2. Valitse Valittu kohde jos haluat herättimen käynnistyvän kun valitun tyyppinen yhteys lisätään tiettyyn kohteeseen tai valitse Mikä tahansa kohde jos haluat että herätin käynnistyy aina kun valitun tyyppinen yhteys lisätään mihin tahansa kohteeseen.

 3. Jos valitsit Valittu kohde, anna olemassa olevan kohteen nimi.
 4. Napsauta OK.

Yhteys poistettu

 1. Valitse yhteystyyppi.

 2. Valitse Valittu kohde jos haluat herättimen käynnistyvän kun valitun tyyppinen yhteys poistetaan tietyltä kohteelta tai valitse Mikä tahansa kohde jos haluat että herätin käynnistyy aina kun valitun tyyppinen yhteys poistetaan miltä tahansa kohteelta.

 3. Jos valitsit Valittu kohde, anna olemassa olevan kohteen nimi.
 4. Napsauta OK.

Tägi lisätty

 1. Valitse tägi Tägi-luettelosta tai lisää se napsauttamalla Luo. Huomaa, että listassa näytetään ensisijaisen kohdelajin tägit ja jos luot uuden tägin, niin se on myös ensisijaisen kohdelajin tyyppinen.
  Herätin käynnistyy, kun kohde lisätään valittuun tägi-listaan.

 2. Napsauta OK.

Tägi poistettu

 1. Valitse tägi Tägi-luettelosta tai lisää se napsauttamalla Luo. Huomaa, että listassa näytetään ensisijaisen kohdelajin tägit ja jos luot uuden tägin, niin se on myös ensisijaisen kohdelajin tyyppinen.
  Herätin aktivoituu, kun kohde poistetaan valitusta tägi-listasta.

 2. Napsauta OK.

Liidin vaihe muuttui

 1. Valitse vaihe, jonka haluat aktivoivan herättimen, kun liidin vaihe muuttuu siksi.

 2. Napsauta OK.

Liidipisteet muuttuivat X pistettä N päivänä

 1. Syötä liidipisteiden määrä, jonka haluat aktivoivan herättimen. Se voi olla pisteiden lisäys (positiivinen muutos) tai väheneminen (negatiivinen muutos).

 2. Anna päivien määrä, jonka aikana haluat seurata näitä muutoksia.

 3. Napsauta OK.

Dokumentti ladattu

 1. Valitse dokumentti joka herättää automaation.

 2. Napsauta OK.

Täytti web-lomakkeen

 1. Valitse Lomake-listasta se lomake, jonka haluat aktivoivan herättimen. Nyt tämä herätin aktivoituu joka kerran kun sivuston kävijä täyttää ja lähettää valitun lomakkeen.

 2. Napsauta OK.

Täytti kyselylomakkeen

 1. Valitse Kyselylomake-listasta se lomake, jonka haluat aktivoivan herättimen. Tämä herätin aktivoituu joka kerran kun joku täyttää ja lähettää valitun kyselyn.

 2. Napsauta OK.

Kohde lisätty

 1. Et voi valita kohdelajia, joka on määritelty automaation ensisijaiseksi kohdelajiksi.

 2. Napsauta OK.

Kentän arvo muuttui yli

 1. Kohteen laji on sama kuin ensisijainen kohdelaji. Et voi muuttaa sitä.

 2. Valitse kenttä, jonka arvoa haluat tarkastella.

 3. Syötä kentän arvo. Herätin aktivoituu, kun kentän arvosta tulee suurempi (tai yhtä suuri) kuin annetusta arvosta.

 4. Napsauta OK.

Kentän arvo muuttui alle

 1. Kohteen laji on sama kuin ensisijainen kohdelaji. Et voi muuttaa sitä.

 2. Valitse kenttä, jonka arvoa haluat tarkastella.

 3. Syötä kentän arvo. Herätin aktivoituu, kun kentän arvosta tulee pienempi (tai yhtä suuri) kuin annetusta arvosta.

 4. Napsauta OK.

Parametriarvo muuttui

 1. Kohteen laji on sama kuin ensisijainen kohdelaji. Et voi muuttaa sitä.

 2. Valitse parametrikenttä, jonka arvoa haluat tarkastella.

 3. Syötä sen parametrin, jonka haluat aktivoivan herättimen, arvo.

 4. Napsauta OK.

Ilmoittautui tapahtumaan

 1. Valitse tapahtuma.

 2. Napsauta OK.

Kävi Web-sivulla

  • Valitse Tietty Web-sivu jos haluat herättimen käynnistyvän kun tietyllä sivulla käydään.
  • Valitse Alkaa jos haluat että herätin käynnistyy aina kun käydyn sivun osoite alkaa annetulla osoitteella.
  • Valitse Sisältää jos haluat herättimen käynnistyvän kun sellaisella sivulla käydään jonka osoite (URL) sisältää annetun tekstin.
 1. Jos olet valinnut Tietty Web-sivu:
  • Napsauta kolmea pistettä avataksesi listan web-sivuista.
  • Käytä tarvittaessa hakusuodatinta rajoittamaan näytettäviä verkkosivuja ja valitse yksi jonka haluat aktivoivan herättimen.
 2. Jos olet valinnut Alkaa:
 3. Syötä verkko-osoitteen alkuosa, ja vierailu mille tahansa annetulla osoitteella alkavalle verkkosivulle käynnistää herättimen:

 4. Jos olet valinnut Sisältää:
 5. Anna teksti, jonka sivun osoitteen pitää sisältää:


 6. Napsauta OK.

Klikattu sähköpostilinkkiä

 1. Valitse Tietty Web-sivu jos haluat herättimen käynnistyvän tietyn sivun linkillä tai valitse Alkaa jos haluat että herätin käynnistyy aina kun käydyn linkin osoite alkaa annetulla osoitteella.
 2. Jos olet valinnut Tietty Web-sivu:
  • Napsauta kolmea pistettä avataksesi listan linkeistä.
  • Käytä tarvittaessa hakusuodatinta rajoittamaan näytettäviä linkkejä ja valitse yksi jonka haluat aktivoivan herättimen.
 3. Jos olet valinnut Alkaa:
 4. Syötä linkin alkuosa, ja klikkaus mitä tahansa annetulla osoitteella alkavaa linkkiä käynnistää herättimen:

 5. Napsauta OK.

Teki tilauksen

 1. Valitse postituslista.

 2. Napsauta OK.

Perunut tilauksen

 1. Valitse postituslista.

 2. Napsauta OK.

Toimintojen lisääminen

Valitse toiminnon laji Luo toiminto -ikkunassa:

Tässä näkymässä näet vain ne toiminnot, joita voit käyttää sillä hetkellä automaatiossa mukana oleviin kohteisiin.

 • Lisää yhteys – lisää valitsemasi tyyppisen yhteyden haluamaasi kohteeseen.

 • Poista yhteys – poistaa valitsemasi tyyppisen yhteyden haluamaasi kohteeseen.

 • Lisää tägi - lisää tägin. Voit merkitä Vine-kohteita tägeillä tehdäksesi niistä ryhmiä. Tägätty kohde lisätään automaattisesti saman nimiseen kansioon. Voit esimerkiksi merkitä henkilön sen perusteella, millä web-sivulla henkilö on käynyt tai mihin tapahtumaan hän rekisteröityi.
 • Poista tägi - poistaa tietyn tägin.
 • Lisää tapahtuma – lisää edeltä määritellyn tapahtuman ja lisää vastuuhenkilöt siihen.

 • Lisää liidipisteitä – lisää tietyn määrän liidipisteitä herättimen aktivoineelle henkilölle.

 • Lisää henkilö postituslistalle – lisää herättimen laukaisevan henkilön postituslistalle.

 • Sisällytä kohde automaatioon - lisää kohteen mukaan automaatioon. Esimerkiksi, voit sisällyttää myyntiprojektin yhteyshenkilön ja lähettää kyseiselle henkilölle sähköpostia tai SMS-viestin. Sen jälkeen kun kohde on lisätty automaatio, se näkyy Tee tämä toiminto valikoissa automaation seuraavissa toiminnoissa.

 • Nosta liidi - luo uuden liidin.
 • Lähetä sähköposti – lähettää ennalta konfiguroidun sähköpostin Tee tämä toiminto kohtaan asetetulle henkilölle.
 • Lähetä Sisäinen Sähköposti - lähettää tekstisähköpostin vastaanottajat kohdassa annettuihin sisäisiin sähköpostiosoitteisiin.
 • Lähetä Tekstisähköposti – lähettää tekstipohjaisen sähköpostin Tee tämä toiminto kohtaan asetetulle henkilölle.
 • Lähetä HTTP-pyyntö - mahdollistaa HTTP-pyynnön suorittamisen mihin tahansa verkkopalveluun. HTTP-pyyntöjen avulla voit joustavasti kommunikoida esimerkiksi Vine REST-palvelun kanssa tai muiden ulkoisten verkkopalvelun kanssa.

 • Lähetä SMS – lähettää ennalta määritellyn viestin liidille ja vastuullisille henkilöille.

 • Aseta arvoja - mahdollistaa kohteen kenttien arvojen muuttamisen.

 • Aloita toinen Automaatio - antaa mahdollisuuden aloittaa toisen automaation käynnissä olevasta automaatiosta.

 • Odota – keskeyttää automaatiosäännön ja odottaa tietyn ajan ennen kuin jatkaa seuraavaan askeleeseen.

 • Joko-tai - jakaa automaation KYLLÄ ja EI polkuihin riippuen ehdon tuloksesta.
 • Yhdistä haarat - tämän toiminnon avulla voi yhdistää Kyllä ja Ei haarat Joko-tai -toiminnosta takaisin yhdeksi automaatiohaaraksi.

Lisää yhteys -toiminto

 1. Valitse toiminnon kohdeobjekti Tee tämä toiminto -listasta.
 2. Valitse yhteyslaji ja kohde, johon haluat lisätä yhteyden.
 3. Voit joko valita tietyn kohteen, jonka tiedät olevan tietokannassa tai valita kohteen, joka otetaan mukaan automaation aikana:
  • Valitse Valittu kohde kun haluat yhdistää tietyn kohteen tähän kohteeseen. Anna sen nimi.
  • Valitse Sisällytetty kohde jos haluat yhdistää kohteen automaatioon mukaan otetun kohteen kanssa. Sitten valitse sisällytetty kohde johon haluat luoda yhteyden listasta jossa on kaikki ennen tätä Lisää yhteys -toimintoa automaatioon sisällytetyt kohteet.
 4. Napsauta OK.

Poista yhteys

 1. Valitse toiminnon kohdeobjekti Tee tämä toiminto -listasta.

 2. Valitse yhteystyyppi ja olemassa oleva kohde, jonka haluat erottaa.

 3. Napsauta OK.

Lisää Tägi -toiminto

 1. Valitse toiminnon kohdeobjekti Tee tämä toiminto -listasta.

 2. Valitse tägi luettelosta.

 3. Napsauta OK.

Poista tägi -toiminto

 1. Valitse toiminnon kohdeobjekti Tee tämä toiminto -listasta.

 2. Valitse poistettava tägi luettelosta.

 3. Napsauta OK.

Lisää tapahtuma -toiminto

 1. Nimeä toiminto.

 2. Valitse toiminnon kohdeobjekti Tee tämä toiminto -listasta.

 3. Aseta aloituspäivämäärä. Voit valita seuraavista vaihtoehdoista:

  • Valitse Nyt, jos haluat että tapahtuman luontiajankohta on myös tapahtuman ajankohta.
  • Valitse Kiinteä aika, jos haluat määrittää tapahtumalle tarkan alkamisajan.
  • Valitse Kenttä jos haluat käyttää kohdeobjektin kentän arvoa tapahtuman alkamisaikana.
 4. Käytä Siirrä -toimintoa halutessasi myöhentää tapahtuman alkua.
  (Huomaa, että luodun tapahtuman päättymispäivä on sama kuin sen alkamispäivä).
 5. Valitse Koko päivän tapahtuma, jos tapahtuman tarkka alkamisaika ei ole tärkeä (luotu tapahtuma alkaa ja päättyy kello 00:00)
 6. Valitse tapahtuman laji.
 7. Syötä haluamasi nimi ja kuvaus tapahtumalle, jonka haluat luoda.
  Nimi- ja kuvaus-kentissä voit lisätä paikkamerkin tässä automaatiossa oleville lomake ja kohdekentille. Aseta kursori siihen kohtaan, mihin haluat paikkamerkin laittaa, napsauta muokattavan kentän vieressä ja valitse listasta se kenttä, jonka haluat näkyvän.
 8. Käytä Muistutus -kenttää määrittääksesi luotavaan tapahtumaan liittyvän muistutuksen.
 9. Sinulla on seuraavat kaksi vaihtoehtoa, kun haluat määrittää tapahtumasta vastuussa olevat henkilöt:
  • Valitse Anna vastuu valitulle henkilölle ja sen jälkeen valitse kohde listasta. Tämä kenttä on käytettävissä vain, jos automaation ensisijainen kohdelaji on henkilö, tai siihen liittyy muita henkilöitä.
  • Valitse Jaa vastuu, jos haluat jakaa vastuun monelle henkilölle round robin -tyylisesti, eli niin että kaikki henkilöt saavat vastuulleen suunnilleen saman verran uusia tapahtumia. Huomaa kuitenkin, että jos joku listasta valituista henkilöistä on jo vastuussa kyseisestä liidihenkilöstä (vastuussa tapahtumasta, joka on myös kytketty kiinni liidihenkilöön), niin kyseinen henkilö pitää vastuun liidistä ja hän saa vastuun myös tästä sähköpostista ja siihen liittyvästä tapahtumasta.
 10. Napsauta OK.

Lisää liidipisteitä -toiminto

 1. Valitse toiminnon kohdeobjekti Tee tämä toiminto -listasta.

 2. Syötä se liidipisteiden määrä, jonka haluat aktivoivan henkilöön liittyvän herättimen.

 3. Napsauta OK.

Lisää henkilö postituslistalle

 1. Valitse toiminnon kohdeobjekti Tee tämä toiminto -listasta.

 2. Valitse sähköpostilista, johon haluat lisätä automaation herättäneen henkilön.

 3. Napsauta OK.

Sisällytä kohde automaatioon

 1. Syötä toiminnon nimi.

 2. Valitse toiminnon kohdeobjekti Tee tämä toiminto -listasta.

 3. Valitse ensin sen kohteen, jonka haluat lisätä automaatioon, tyyppi.

 4. Seuraavaksi valitse haluttu yhteyslaji, jolla sisällytettävä kohde tulee liittyä kohteeseen joka on valittuna Tee tämä toiminto kenttään.
 5. Syötä sisällytettävän kohteen nimi.
 6. Valitulla yhteyslajilla voi löytyä useita liitettyjä kohteita ja niistä pitää valita oikea käyttämällä Käytä useista kohteista valitsemaan se minkä haluat mukaan automaatioon.
 7. Voit lisäksi suodattaa yhdistetyt kohteet tyyppiensä tai vaiheensa mukaan. Mikäli valitsit kyseisen suodattimen, käytetään sitä ennen Käytä useista kohteista -ehtoa.
 8. Napsauta OK.

Nosta liidi toiminto

Tämä toiminto lisää ”Liidi nostettu” tilastomerkinnän, joka näkyy kaikissa kaavioissa, joissa näkyvät liidien tilastot (esim. Liidit-sivulla).

Määrittääksesi Nosta liidi -toiminnon, toimi seuraavasti:

 1. Valitse toiminnon kohdehenkilö - liidi - Tee tämä toiminto -listasta.
 2. Valitse Älä nosta uutta liidiä, jos henkilöllä on jo uusi tai aktiivinen liidi, estääksesi päällekkäisten liidien noston henkilöille joilla on jo uusi tai aktiivinen liidi
 3. Valitse vaihe: "Uusi" tai "Käynnissä".
  "Käynnissä" -vaiheessa voit ajoittaa seurannan useita päiviä sen jälkeen, kun liidi on nostettu. Näet jatkotoimenpiteiden päivämäärän tämän liidin seuraavana toimintapäivänä Vinen Sales-työkalussa.
 4. Anna liidille nimi ja kuvaus.
 5. Valitse henkilöt joista liidin vastuuhenkilö valitaan:
  • Valitse Anna vastuu valitulle henkilölle määrittääksesi tietyn henkilön vastuuseen tapahtumasta.
  • Valitse Jaa vastuu, jos haluat jakaa vastuun monen henkilön kesken vuorotellen, eli niin että kaikki henkilöt saavat vastuulleen suunnilleen saman verran uusia liidejä. Huomaa kuitenkin, että jos joku listasta valituista henkilöistä on jo vastuussa kyseisestä liidistä, niin kyseinen henkilö pitää vastuun liidistä ja hän saa vastuun myös tästä uudesta liidistä.
 6. Napsauta OK.

Lähetä sähköposti -toiminto

Kun sähköposti on lähetetty, syntyy tietokantaan tapahtuma johon on yhdistetty osallistujana henkilö joka on valittu ”Tee tämä toiminto” kohdassa.

Määrittääksesi Sähköposti-toiminnon, toimi seuraavasti:

 1. Syötä sähköpostitoiminnon nimi.

 2. Valitse toiminnon kohdeobjekti Tee tämä toiminto -listasta. Tämä henkilö saa sähköpostin ja liitetään osallistujaksi tapahtumaan joka luodaan tässä Lähetä sähköposti -toiminnossa.

 3. Valitse Ryhmittele tilastot jos haluat ryhmitellä kaikki tämän toiminnon lähettämät sähköpostit tilastoissa yhden viestin taakse Viestien tilastot -työkalussa.
 4. Valitse luotavalle tapahtumalle laji Tapahtuman laji -valikosta.
 5. Valitse Lähetä vaikka henkilö on kieltänyt markkinoinnin, jos haluat lähettää sähköpostia, vaikka henkilö on merkitty sellaiseksi, joka ei halua vastaanottaa markkinointiviestejä.
 6. Napsauta Uusi luodaksesi uuden sähköpostin tai napsauta olemassa olevaa sähköpostia valitaksesi sen. Voit napsauttaa Muokkaa-painiketta tarkistaaksesi valitun sähköpostin ja muokataksesi sitä tarvittaessa.
  Voit myös valita tallennettujen sähköpostien kansion. Tällöin käytetään kansioon viimeksi tallennettua sähköpostia.

 7. Napsauta OK.

Saat Lähetä sähköpostia -toiminnosta tämän toiminnon lähettämien sähköpostien tilastotiedot napsauttamalla .

Lähetä sisäinen sähköposti toiminto

Kun tämä toiminto on lähettänyt sähköpostin, syntyy tietokantaan tapahtuma ja kaikki sähköpostin vastaanottajat ovat siinä osallistujina.

Määrittääksesi Sähköposti-toiminnon, toimi seuraavasti:

 1. Valitse toiminnon kohdeobjekti - liidi - Tee tämä toiminto -listasta.
 2. Valitse luotavalle tapahtumalle laji Tapahtuman laji -valikosta. Tämän sähköpostin vastaanottajat liitetään osallistujina tämän toiminnon luomaan tapahtumaan.
 3. Käytä vastaanottaja-kenttää määrittämään kenelle haluat sähköpostin lähtevän:
  "no-reply@vine.eu" käytetään Lähettäjän sähköpostiosoitteena kaikissa sisäisissä sähköposteissa.
 4. Syötä sähköpostin otsikko ja sisältö. Otsikko- ja sisältökentissä voit lisätä paikkamerkin automaation kohteiden kenttiin. Aseta kursori siihen kohtaan, mihin haluat lisätä kentän, napsauta muokattavan kentän vieressä ja valitse listasta se kenttä, jonka haluat näkyvän.
 5. Napsauta OK.

Lähetä Tekstisähköposti -toiminto

Kun sähköposti on lähetetty, syntyy tietokantaan tapahtuma johon on yhdistetty osallistujana henkilö joka on valittu ”Tee tämä toiminto” kohdassa.

Määrittääksesi Sähköposti-toiminnon, toimi seuraavasti:

 1. Valitse toiminnon kohdehenkilö Tee tämä toiminto -listasta. Tämä henkilö saa sähköpostin ja liitetään osallistujaksi tapahtumaan joka luodaan tässä toiminnossa.

 2. Valitse luotavalle tapahtumalle laji Tapahtuman laji -valikosta.
 3. Valitse Lähetä vaikka henkilö on kieltänyt markkinoinnin, jos haluat lähettää sähköpostia, vaikka henkilö on merkitty sellaiseksi, joka ei halua vastaanottaa markkinointiviestejä.
 4. Määritä tämän toiminnon lähettämien sähköpostiviestien ”Lähettäjä" -osoite käyttämällä Lähettäjän osoite -kenttää.

 5. Syötä sähköpostin otsikko ja sisältö.
  Otsikko- ja sisältökentissä voit lisätä paikkamerkin automaation kohteiden kenttiin. Aseta kursori siihen kohtaan, mihin haluat lisätä kentän, napsauta muokattavan kentän vieressä ja valitse listasta se kenttä, jonka haluat näkyvän.
 6. Napsauta OK.

Lähetä HTTP-pyyntö

Määrittääksesi Lähetä HTTP-pyyntö-toiminnon, tulee sinun:

 1. Nimeä toiminto.

 2. Anna datakohteen nimi, jossa palautetut tiedot sijaitsevat.

 3. Valitse pyynnön tyyppi ja anna pyyntö, sen otsikko- ja lomakekentät tarvittaessa.

 4. Napsauta OK.

Voit käyttää STATUS ja DATA -kenttiä HTTP-pyynnön jälkeen tehtävissä automaatiotoiminnoissa käyttäen [[HTTPOBJECT.STATUS]] ja [[HTTPOBJECT.DATA]] tägejä

Lähetä SMS –toiminto.

Lähetä SMS toiminta on samanlainen kuin Lähetä sähköpostia toiminto, mutta sähköpostin sijaan lähetetään tekstiviesti.

Määrittääksesi Lähetä SMS-toiminnon, tulee sinun:

 1. Nimeä toiminto.

 2. Valitse toiminnon kohdeobjekti Tee tämä toiminto -listasta.

 3. Määritä kenelle haluat lähettää tekstiviestin:

  • Valitse Lähetä liidille, jotta SMS menee vain liidille, ts. henkilölle joka aktivoi säännön.

  • Valitse Lähetä SMS vastuuhenkilölle jos tekstiviesti lähetetään vain henkilölle, joka on määritelty tämän liidin asetuksissa vastuuhenkilöksi.

  • Valitse Lähetä molemmille, jos haluat lähettää tekstiviestin sekä liidille että vastuuhenkilölle.

 4. Syötä Lähettäjän puhelinnumero tai valitse Käytä vastuuhenkilön kännykkänumero lähettäjänä.

 5. Kirjoita sähköpostin tekstisi Viesti-kenttään. Voit lisätä kohteiden kenttiä käyttämällä Viesti-kentän vieressä olevia listoja. Napsauta lisätäksesi kohteiden kenttiä.

 6. Käytä Jaa vastuu -listaa valitaksesi ihmiset joille haluat liidit jaettavaksi tässä toiminnossa. Liidit jaetaan round robin -tyylisesti, samoin kuin Lähetä sähköposti -toiminnossa.

 7. Napsauta OK.

Aseta arvoja

 1. Syötä toiminnon nimi.

 2. Valitse toiminnon kohdeobjekti Tee tämä toiminto -listasta.

 3. Valitse kohteen kenttä jolle haluat asettaa arvon ja anna sille arvo.

 4. Napsauta tarvittaessa plus-kuvaketta lisätäksesi lisää kenttiä joille haluat asettaa arvon. Tai miinus-kuvaketta poistaaksesi kentän.
 5. Napsauta OK.

Aloita toinen automaatio

 1. Syötä toiminnon nimi.
 2. Valitse toiminnon kohdeobjekti Tee tämä toiminto -listasta. Tästä tulee valitsemasi automaation herättävä kohde.
 3. Valitse automaatio-listasta se, jonka haluat aloittaa.
 4. Valitse Odota käynnistetyn automaation loppuun , jos haluat jatkaa automaatiota vasta, kun käynnistetty aliautomaatio päättyy.
 5. Napsauta OK.

Odota-toiminto

Odota-toiminto keskeyttää automaation suorituksen halutuksi ajaksi. Voit klikata Odota-toiminnossa nähdäksesi mitkä käynnissä olevat automaatiot odottavat tässä kohtaa automaatiota.

Uuden Odota-toiminnon luominen:

 1. Nimeä toiminto.

 2. Valitse toiminnon kohdeobjekti Tee tämä toiminto -listasta.

 3. Voit määrittää, milloin haluat toimenpiteiden jatkuvan:

 4. Valitse Odota kesto jos haluat pysäyttää automaation määrätyksi ajaksi päiviä, tunteja tai minuutteja. Jos olet määrittänyt tauon muutaman päivän pituiseksi, voit lisäksi asettaa:

  • Jatka -asetuksella ajan, jolloin haluat toiminnon jatkuvan.

  • Jatka -asetuksella päivän/päivät, joiden jälkeen haluat toiminnon jatkuvan.

  • Valitse Odota tähän asti jos haluat että automaatio jatkuu tiettynä päivänä ja aikana:

  • Valitse Ota jatkopäivämäärä kentästä, jos haluat automaation jatkuvan herättimen laukaisseen kohteen kentän arvon mukaan. Tarvittaessa voit pidentää odotusaikaa käyttämällä Siirrä asetusta.

  • Voit lisäksi määrittää:

   • Jatka -asetuksella ajan, jolloin haluat toiminnon jatkuvan.

   • Jatka -asetuksella päivän/päivät, joiden jälkeen haluat toiminnon jatkuvan.

Joko-tai toiminto

Joko-tai toiminto mahdollistaa työnkulun jakamisen Kyllä / Ei osiin ehdon perusteella:

 1. Nimeä toiminto.

 2. Valitse toiminnon kohdeobjekti Tee tämä toiminto -listasta.

 3. Valitse ensimmäisestä luettelosta mihin haluat soveltaa kriteeriä:

  Huomaa, että käytettävissä olevat asetukset riippuvat kohdeobjektista, joka on valittu Tee tämä toimenpide -valikosta. Jos kohdeobjekti on esimerkiksi HTTP-vastaus, sinulla on "Arvo XPath:lla" -vaihtoehto tarkistaaksesi HTTP XML -vastauksen:

 4. Määritä sitten rajoitukset seuraavien luetteloiden avulla.
  Jos olet esimerkiksi valinnut "Kenttä", valitse kenttä toisesta luettelosta ja valitse sitten rajoitustyyppi kolmannesta luettelosta ja napsauta asettaaksesi rajoitusarvon viimeisessä muokkausruudussa:

 5. Jos tarvitset lisää ehtoja, napsauta plusmerkkiä.

 6. Valitse looginen operaattori joka yhdistää haluamasi ehdot: TAI – automaatio jatkuu KYLLÄ polkua jos mikä tahansa ehto on totta, JA - automaatio jatkuu KYLLÄ polkua jos molemmat ehdot ovat totta.

 7. Valitse kohde uudelle ehdolle.

  Esimerkiksi, jos valitsit On yhteys, valitse sen jälkeen toisesta listasta yhteyslaji ja syötä sen kohteen nimi, johon yhdistetyistä kohteista haluat automaation käynnistyvän.

 8. Napsauta OK, kun et tarvitse lisää ehtoja.

Haarojen yhdistäminen

Yhdistääksesi JOKO/TAI haarat takaisin yhdeksi automaatioksi:

 1. Lisää toiminto ennen kohtaa milloin haluat haarojen olevan yhdistettynä (Lähetä sähköpostia tässä esimerkissä):

Klikkaa viimeistä plusmerkkiä vastakkaisessa haarassa ja valitse Yhdistä haarat:

Valitse Yhdistä haarat - listasta toiminto jota ennen haluat haarojen olevan yhdistettynä:

 

Napsauta OK.

Yhdistä haarat -toiminto lisätään kaavioon ja automaation toiminta jatkuu toiminnosta jonka juuri valitsit:

Kohde- ja Web-lomakkeiden kenttien käyttö automaatiossa

Kun automaatio on käynnissä, voit käyttää mukana olevien Vine-kohteiden kenttiä sekä web-lomakkeiden kenttiä.

Kohdelajien kentät

Kohdelajien kentät ovat Vine CRM -objektien kenttiä. Esimerkiksi henkilöllä on kenttiä, kuten etunimi, sukunimi, sähköposti, puhelin jne., jotka ovat käytettävissä Vine CRM:ssä seuraavasti:

Objektikentät ovat käytettävissä kaikissa automaatiotoiminnoissa. Useimmissa toiminnoissa, joihin tarvitaan kohdekenttiä, voit valita luettelosta tarvittavat kentät, esimerkiksi:

Lisäksi joissakin automaatiotoiminnoissa voit käyttää "[[]] - merkintää kohdekenttien käyttämiseen.

Lomakekentät

Lomakekentät ovat Vine Web-lomakkeiden kenttiä, jotka voit luoda verkkosivuillasi:

Lomakekentät ovat käytettävissä automaatiossa vain, jos automaatio käynnistyy Täytti web-lomakkeen herättimellä (Aikaisemmin lomakkeet pystyivät käynnistämään automaatioita. Et voi enää luoda sellaisia lomakkeita, mutta olemassa olevia tuetaan.) Voit käyttää "[[]]”- merkintää lomakekenttien käyttämiseen.

Lomakekenttiä tuetaan vain seuraavissa toimissa:

 • Lähetä sähköposti
 • Lähetä SMS
 • Lisää tapahtuma
 • Lähetä HTTP-pyyntö

Käytä [[]] - merkintää syöttääksesi objekti- ja lomakenttiä

Vine kohdelajien kentät

Vine -kohteen kentät ovat kaikki kentät, jotka näkyvät Vine-kohteiden muokkauslomakkeissa. Jos Vine -objekti on sisällytetty automaatioon, voit käyttää sen kenttiä automaatiotoiminnoissa, jotka tapahtuvat objektin sisällyttämisen jälkeen.

Seuraavaa syntaksia käytetään tässä tapauksessa: [[OBJECTNAME.FIELDNAME]]. Löydät luettelon tärkeimmistä kentistä liitteestä. Täydellinen luettelo löytyy Vine-kehittäjän oppaasta.

Lähetä HTTP-pyynnön objektikentät

Lähetettäessä Lähetä HTTP-pyyntö automaatiotoiminto, anna nimi, joka luodaan, kun toiminto tapahtuu. Kohde sisältää pyynnön palauttamat STATUS ja DATA -kentät, joihin voit viitata: [[HTTPOBJECTNAME. STATUS]] ja [[HTTPOBJECTNAME.DATA]]

HERÄTTIMEN kohdekentät

Kohteeseen, joka aloitti automaation, voidaan viitata tässä automaatiossa TRIGGER -kohteena.

Voit viitata tämän objektin kenttiin käyttämällä [[TRIGGER.FIELDNAME]] -vaihtoehtoja.

WWW-lomakkeen kohdekentät

Voit julkaista sivustollasi Vine Web-lomakkeita.

Automaatiosäännöissä voit viitata web-lomakekenttien kenttiin seuraavasti: [[FORM.FIELD]]

 • Henkilö etunimen lomakekenttä: voit viitata siihen automaatiossa PERSON_FIRSTNAME
 • Henkilön sukunimi: PERSON_LASTNAME
 • Maa: COUNTRY
 • Sähköposti tai Puhelin-kenttä: EMAILORPHONE
 • Yrityksen nimi: COMPANY_NAME
 • Puhelin: PERSON_PHONE2
 • Sähköposti: PERSON_EMAIL
 • Tehtävä: PERSON_TITLE
 • Tapahtuman kuvaus: EVENT_DESCRIPTION

 

Vastaanottajan henkilö- ja linkitetyt objektikentät

On suositeltavaa napsauttaa muokatun kentän vieressä ja valita vastaanottajan ja vastaanottajan työnantajayrityksen kentät luettelosta.

Joskus on kuitenkin tarpeen käyttää tägejä ja tässä on luettelo tägeistä, joita voit käyttää viittaamaan vastaanottajaan ja sen työnantajan kenttiin:

 • Vastaanottajan henkilön kentät Voit viitata vastaanottajan henkilöiden kenttiin käyttäen [[PERSONFIELD]]
 • Vastaanottajan henkilön parametrikentät. Voit viitata parametrien arvoihin käyttämällä [[FIELDNAME_->PARAMTABLE.NAME]].
 • Huomaa, että äärimmäisen harvoissa tapauksissa, joissa saatat tarvita muita parametritaulun kenttiä kuin NIMI, voit käyttää seuraavaa syntaksia [[FIELDNAME_->PARAMTABLE.PARAMFIELD]].

 • Vastaanottajaan liittyvät objektikentät. Esimerkiksi vastaanottajan henkilön työnantajayritys. Voit viitata vastaanottajan henkilön työnantajayrityksen kenttiin käyttämällä: [[1->VY_COMPANY.COMPANYFIELD]].
 • Huomaa, että tätä syntaksia tulisi käyttää vain tapauksissa, joihin voi liittyä vain yksi tämän lajin objekti, kuten työnantaja. Tapauksissa, joissa useat kohteet voidaan liittää tähän tyyppiseen yhteyteen, esimerkiksi "3" -tapahtuman osallistujat, tulos on määrittelemätön ja sinun ei tule käyttää sitä.

Vastuuhenkilön kentät

Voit viitata vastuuhenkilön kenttiin [[RESPONSIBLE.FIELDNAME]] -tägeillä.

Esimerkiksi: [[RESPONSIBLE.ID]], [[RESPONSIBLE.FIRSTNAME]], [[RESPONSIBLE.LASTNAME]]